اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

کارساخت بند مچلغو درپکتیا ازسرگرفته میشود

گردیز/ باختر/ 13/ عقرب
کارساخت بندمچلغو پس از سه سال توقف تایکماه دیگر ازسرگرفته خواهد شد.
به گزارش آژانس باختر ، مسوولان وزارت انرژی و آب میگویند که یک شرکت روسی برنده قرارداد ساخت این بند درولایت پکتیا شده است و قرار است تا سه سال دیگر کارساخت این بند به پایه اکمال برسد.
براساس اظهارات آنها با ساخته شدن این بند درکنار آبیاری دوهزار و سه صد هکتار زمین و تولید هشتصد کیلووات برق ، آب آشامیدنی مورد نیاز نهصد خانواده درآن ولایت نیز فراهم خواهد شد.
این بند در ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا ساخته میشود .
قرارگزارش این مسوولان، مبلغ بیست و سه میلیون دالر از بودجه اختیاری دولت برای ساخت این بندهزینه شده است.ختم/ خالقیار

مشاهده در منبع اصلی