اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

دهقانان ولسوالی محمدآغه گندم اصلاح شده و کود دریافت می کنند

پل علم 13 عقرب باختر
برنامه توزیع هشت تُن گندم اصلاح شده و کود دیروز به دهقانان ولایت لوگر آغاز شد.
انجنیر محمددین مومند رییس زراعت، مالداری و آبیاری ولایت لوگر به آژانس باختر گفت که برای اتحادیه دهقانان ولسوالی محمدآغه به ارزش هشت و نیم میلیون افغانی دو تُن گندم اصلاح شده و چهار تُن کود سفید و دو تُن کود سیاه توسط برنامه (کاردیف) توزیع میشود.
مومند افزود که هدف از این برنامه رشد اقتصاد دهقانان و خودکفایی باشندگان آن ولسوالی میباشد.
یک عراده تراکتور با دستگاه تریشل نیز به نمایندگان اتحادیه دهقانان آن ولسوالی سپرده شد. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی