اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

آتش‌سوزی در ساحه تیمورشاهی شهر کابل مهار شد

قوماندانی امنیه کابل می‌گوید مأموران اطفائیه موفق شدند تا آتش سوزی در ساحه تیمورشاهی کابل را مهار کنند.

به گفته مقام‌ها، در این آتش‌سوزی، یک تن زخم برداشته، ۱۵ دکان ویران شده و صدها هزار افغانی به دکانداران خساره وارد شده‌است.

بصیر مجاهد سخنگوی این قوماندانی به رادیو آزادی گفت، علت این آتش‌سوزی بی‌توجهی دکانداران سرای رخت فروشی بوده‌است.

به گفته او نخست این آتش‌سوزی از یک دکان رخت فروشی آغاز و به دیگر دکان‌های همجوار آن گسترش یافت.

مشاهده در منبع اصلی