اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 جوزا , 1397

والی غزنی: تهدیدات امنیتی در غزنی مهار شده است

مشاهده در منبع اصلی