اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

والی غزنی: تهدیدات امنیتی در غزنی مهار شده است

مشاهده در منبع اصلی