اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

اختصاص دفتر برای طالبان نتیجه نداشت

بازگشایی دفتر برای طالبان به روند صلح کمک نمی کند.

به نقل از خورشید، سلیم، معاون شورای صلح می گوید که بازگشایی دفتر سیاسی برای طالبان درقطر به هدف مصالحه نتیجه نداشته است و بهتر است که این دفتر بسته شود.

بگفته سلیم تازمانیکه طالبان اراده ای برای صلح نداشته باشند بازگشایی هیچ دفتر در هیچ کشوری به صلح کمک نخواهد کرد.

گفتنی است که با وجود در نظر گرفتن دفتر سیاسی برای طالبان، این گروه نه تنها به روند صلح حاضر نشده است بلکه از این دفتر برای ارتباط گرفتن با سایر کشورها نیز استفاده کرد.

این اظهارنظرها از سوی معاون شورای صلح در ناتوانی شورا از به مصالحه کشاندن مخالفان در حالی است که بسیاری از کارکرد این شورا بشدت انتقاد می کنند و هزینه های میلیاردی صرف شده در این شورا را هدر رفته می گویند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی