اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 جوزا , 1397

کمیسیون های انتخاباتی وابسته به رییس جمهور است

محور مردم افغانستان می خواهد که اعضای کمیسیون های انتخاباتی برکنار شوند. اعضای این نهاد می گویند که حکومت هیچ اصلاحاتی در نهادهای انتخاباتی به میان نیاورده است و نیز اراده ای برای برگزاری انتخابات ندارد. این نهاد می گوید که اگر حکومت این خواست شان را عملی نسازد طرحی را که در تفاهم با جریان های سیاسی برای اصلاحات در انتخابات ها در وضعیت سیاسی کشور ساخته اند پیشکش خواهند کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، شیوای شرق آگاه مسایل سیاسی در برنامه «همگام» درباره مساله اعتراض محور مردم افغانستان گفت: بحث گزینش کادر اجرایی نهادهای انتخاباتی یک امر زمان گیر نیست. رییس جمهور مدعی مدیریت است و ریاست اجرایی هم طرحی برای حکومت داری دارد. باور ما این است که جایگزین کردن یک کادر مجرب، مستقل و غیر وابسته به آقای غنی، عبدالله و شورای امنیت در طی دو هفته شدنی است. یعنی ما قرار نیست که یک بن بستی فراراه مردم افغانستان خلق کنیم. هدف از رفتن به طرف اصلاحات بنیادین و برکناری کمیشنران و اصلاح فرمان تقنینی دموکراتیزه کردن پروسه انتخابات افغانستان است. در قانون کنونی صلاحیت شورای امنیت دخیل است و نقش رییس جمهوری افغانستان که تنها در حوزه کابل نه بلکه همه روسای کمیسیون ها را باید استخدام کند.

وی افزود: عدم استقلالیت هزینه ای انتخابات و منوط نساختن این هزینه به نهادهای انتخاباتی و ظرفیتی را که ما از کادر اجرایی نهادهای انتخاباتی، کمیسیون های انتخاباتی در یک و نیم سال تجربه کرده ایم نتوانستند گامی به طرف اصلاحات بنیادین کمیسیون بردارند. اگر ما این صدا را هم بلند نمی کردیم خود رییس جمهور باید چاره ای برای انتخابات مورد قبول مردم می کرد.

شرق، در اعتراض به نحوه گزینش رییس کمیسیون انتخابات می گوید: رییس کمیسیون انتخابات از سوی اشرف غنی و عبدالله انتصاب شده است نه انتخاب. بدون اینکه طرحی داشته باشد و چنین فردی متهم به تقلب در انتخابات گذشته است. باور ما این است که مهندسی پروسه انتخابات که بسیار پروسه مهمی است همه جریان های سیاسی شورای تفاهم جریان های سیاسی، محور مردم افغانستان و همه کسانی که کاندیدای مستقل هستند پروسه ای به نام انتخابات را یک پروسه بسیار مهم می دانند و در اولویت ملی شان است. چنین افرادی در یک پروسه شفاف باید بتوانند اعتمادسازی کنند. نهادهای ناظر بر پروسه انتخابات هم گفته اند که تجربه به کارگیری کادر اجرایی گزینش شده از آدرس شورای امنیت و ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در یک و نیم سال نشان داد که ظرفتی برای مدیریت پروسه انتخابات را ندارند.

این آگاه سیاسی معتقد است فساد و ناکارایی کمیسیون های انتخاباتی آشکار شده است و افزود: در کنار این چالش چالش دیگر این است که برگه های فساد آنها بلند شده است. همین اکنون جنجالی در کمیسیون شکایت های انتخاباتی است. مثلا فردی هم در سازمان مهاجرت بین المللی اجرای وظیفه می کرده است و هم در قسمت الکترونیک کمیسیون انتخابات حاضر پنداشته می شده است. فساد مالی خریدن تبلت ها و ده ها گزینه دیگری که در رسانه ها به عنوان یک حقیقت ناکارایی انتخاباتی بازتاب یافته اند. از همه مهمتر وابستگی مطلق این افراد به حلقاتی که در راس قدرت سیاسی هستند. کسانی که کاندیدا هستند و می خواهند بر مبنای مشروعیت زمام سیاسی افغانستان را بگیرند اعتمادی به این افراد ندارند. این افراد وابسته مطلق هستند و همین وابستگی و گوش به فرمان بودن کمیسیون انتخابات و دیگر نهادهای انتخاباتی مشخص می سازد که ما نمی توانیم امیدی برای شفاف برگزار شدن انتخابات داشته باشیم. نمی توانیم امیدی به انتخابات بدون تقلب داشته باشیم.

کد(30)

مشاهده در منبع اصلی