اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

بررسی رونداکمال وتجهیز پولیس ملی درغرب کشورازسوی ناتو

شهرهرات 13 عقرب باختر
جنرال فانتيس قومندا ن عمومى سيستي كا در افغانستان جهت بررسی روند اکمال وتجیهزپولیس ملی ،وارد ولایت هرات شد.
هدف  سفر اين جنرال بلند رتبه كه مسوليت اكمالات لوژستیكى وساير نياز مندى هاى تجهيزاتى نيروهاى امنيتى ودفاعى  افغانستان را به عهده دارد،آگاهی از مشكلات وكمبودى هاى پوليس حوزه غرب اعلام شده است.
قومندا ن زون انصاربا تشكر وقدر دانى از همكارى هاى جامعه جهانى مشكلات سر راه پوليس را بر شمرد وخواستار حمايت بيشتر نيروهاى امنيتى در حوزه غرب شد.
در پايان اين نشست تنديس ونشان قومندا نى  سيستيكا  در افغانستان نسبت سوق واداره خوب قوت هابه مل پاسوال محمد جمعه عديل قومندا ن  پوليس ملى زون ساحوى انصار اهدا گرديد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی