اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 عقرب , 1397

حمله های تازه ومرگبارنظامیان برمراکزطالبان درهلمند

شهرلشکرگاه 13 عقرب  باختر
چهارده هراس افگن درتازه ترین حمله های هوایی برمواضع شان درولایت هلمند کشته شدند.
این حمله ها شب گذشته برمراکزطالبان در حومه شهرلشکرگاه مرکزآن ولایت درحالی انجام شد که هراس افگنان مشغول سازماندهی یک رشته حمله های هراس افگنی بودند.
یک فرمانده ارشد اردوی ملی درجنوب افغانستان به آژانس باخترگفت که دراین حمله ها چهارده طالب مسلح کشته شدند.
اوگفت که دراین حمله ها چهار مرکز بزرگ طالبان با همه ساز وبرگ نظامی اش ازبین رفته است.
گفته می شود که دراین حمله های هوایی به روستا نشینان آسیب نرسیده است.
یک خبردیگر حاکیست ماموران امنیتی بامداد امروز هفت ماین را از راه های پررفت و آمد در شهرلشکرگاه و ولسوالی های گرشک و سنگین کشف و خنثی کردند. ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی