اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

تلاش برای برداشتن موانع برسرراه بین المللی شدن میدان هرات

شهرهرات 13 عقرب باختر
شورای ولایتی خواهان جدیت مسولان درامرانسجام امورمیدان هوایی هرات شد.
رییس واعضای شورای ولایتی هرات که امروز بامحمد آصف رحیمی والی هرات دیدارنموده اند مبتنی برگزارش هیات شورا که ازبخش های مختلف میدان هوایی وروند ارائه خدمات به مردم ومسافران بررسی ومطالعه بعمل آوردند،تاکید نمودند که بخش های مختلف میدان هوایی نیازمند اصلاحات است.
والی هرات بااستقبال ازنظریات نمایندگان مردم درشورای ولایتی به خاطررسیدگی به هریک ازین مشکلات به مراجع ذیربط هدایت لازم داد.ختم/ابوی

(Visited 16 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی