اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

تاکید برپیگرد قرارگرفتن عاملان خشونت برخبرنگاران درهرات

شهرهرات 13 عقرب باختر
همزمان باتجلیل از روز بین المللی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، مسولان هرات بر پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران تاکید ورزیدند.
سه سال پیش، اعضای سازمان ملل متحد در واکنش به افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران در جهان، در قطعنامه‌ای، ۲ نوامبر(برابر با 11 عقرب) را به عنوان روز بین‌المللی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران اعلام کرد و خواستار اقدام جدی کشور‌های عضو در زمینه تامین امنیت و مصونیت این قشر شد.
باوجودی که درولایت هرات به تناسب سایرولایات کشورمیزان خشونت برخبرنگاران کمتراست ولی مونسه حسن زاده معاون اموراجتماعی درین مراسم اعلام کرد که رهبری هرات  ازطریق کمیته امنیت ومصئونیت تمام موارد خشونت مرتبط باکارخبرنگاری رابه گونه جدی بررسی می نماید.
به گفته معاون ولایت هرات ، تقویت چرخه اطلاع رسانی ودسترسی آسان خبرنگاران واصحاب رسانه ها درروشنایی قانون دسترسی به اطلاعات وفرامین ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  یکی ازاولویت های کاری آن ولایت است ودرین راستا اقدامات ارزشمندی درجهت تحقق این امر ازجمله تاسیس مرکزمطبوعات آن  ولایت ،مرکزعملیات رسانه ای  واخیرا هم روی دست گرفتن طرح ایجاد مرکزدسترسی به اطلاعات که خبرنگاران ومردم را قادرمیسازد تا درهرزمان ومکانی به پایگاه اطلاع رسانی مقام ولایت مراجعه ومعلومات مورد نیازشانرا بدست آورند ، برداشته شده است .
همزمان بااین رییس سارنوالی استیناف ولایت هرات نیزازآماده گی آن اداره به خاطرپیگیری دوسیه های مرتبط باخشونت علیه خبرنگاران اطمینان داد.
آریارئوفیان رییس اطلاعات وفرهنگ هرات نیزخبرنگاران رابه عایت اصول خبرنگاری سفارش نمود وازپیگیری های این اداره اطمنیان داد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی