اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

زخم برداشتن بیش از سه صدتن دررویداد های ترافیکی روزهای پسین درهرات

شهرهرات 13 عقرب باختر
دربیش از ده روز گذشته بیش از سه صد تن درحوادث ترافیکی درولایت هرات زخمی شده اند.
مسئولان بیمارستان مرکزی هرات  میگویند :"از اول ماه عقرب تا کنون سه صدو سی و چهارتن از همشهریان که در رویدادهای ترافیکی در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺎﻫﺮاﻩ ﻫﺎ و ﻭﻟﺴﻮاﻟﻴ ﻬﺎﻱ ﻫﺮاﺕ زخم برداشته اند به شفاخانه حوزوی انتقال یافته اند که سه تن از آنها جان باخت و سه صدو سی ویک تن دیگر آنان زیر درمان قرار داده  اند.
این مسوول بیمارستان هرات ضمن رضایت بخش خواندن وضعیت جسمانی اکثر مجروحان میگوید:"دراین  ده روز گذشته درحوادثی همچو ﻣﺮﻣﻲ خوردگی، ﭼﺎﻗﻮخوردگی،لت وکوب انفجار ماین وبمب واقدام به خودکشی  دوصدو شصت تن به حالت زخمی ،بیهوشی ومصدومیت به شفاخانه منتقل گردیده است و تحت مداوا قرار گرفته ا ند. ختم/سید حبیب

مشاهده در منبع اصلی