اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

کمک به بیش ازیک هزارخانواده بازگشت کننده ازپاکستان درننگرهار

شهرجلال آباد 13 عقرب باختر
برای بیش از یک هزارخانواده  بازگشت کننده ازپاکستان درولایت ننگرهار کمک صورت گرفت.
این کمک ها شامل برنج ، آرد ، روغن ، دال و نمک بود که ازسوی سازمان غذایی جهان تهیه دیده شده بود.
غلام حیدرفقیرزی رییس امورمهاجران وعودت کننده گان ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین دور برای بیش ازیک هزارخانواده بازگشت کننده ازپاکستان کمک صورت گرفته است.
اوگفت روند کمک به بازگشت کننده ها ازپاکستان ونیز نیازمندان داخلی ادامه دارد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی