اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

هوای سرد و گرسنگی جان سیزده تن از از خانواده های بیجا شدگان را در جوزجان گرفت

شبرغان  باختر  13 عقرب
سیزده تن به شمول ده کودک به دلیل سردی هوا و کمبود مواد غذایی در جوزجان در جریان دو ماه واپسین جان دادند.
تلف شده ها از خانواده هایی بودند که از اثر نا امنی ها از مناطق شان بیجا شده اند.
این خانواده ها میگویند که آنان از اثر نا امنی ها از ولایات فاریاب ، سرپل و اطراف ولایت جوزجان به شهر شبرغان پناه آورده اند ودر دو ماه گذشته سیزده تن آنان به شمول ده کودک از اثر سردی هوا و کمبود مواد غذایی  تلف شده اند .
آنان مدعی اند که به کمکهای عاجل نیاز دارند.
عبدالرحمان محمودی معاون و سر پرست ولایت جوز جان به آژانس باختر گفت،که اطلاعاتی مبنی بر تلف شدن شماری از بیجا شدگان بری وی مواصلت ورزیده  اما ارقام دقیق آن روشن نیست.
محمودی افزود که از سوی آنان تا کنون برای نزدیک به چهار هزار خانواده کمک های اولیه صورت گرفته و تلاش ها برای جلب کمک های بیشتر برای این خانواده ها جریان دارد.
در دو ماه  اخیر از اثر ناامنی ها در بخش های از ولایات یاد شده نزدیک به پنج هزار خانواده مجبور به ترک خانه  هایشان شده اند . لیلما

مشاهده در منبع اصلی