اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

دادستان دادگاه بین المللی جرایم در صدد تحقیق در مورد جنایت های جنگی در افغانستان

دادگاه بین‌المللی جرایم می‌خواهد تادر مورد ادعاهای جرایم جنگی تحقیقاتی را در افغانستان آغاز کند که شامل نیروهای خارجی نیز می‌شود.
فاتو ینسودا، دادستان این دادگاه با نشر اعلامیه‌یی گفته‌است که درخواستی را برای دریافت اختیار قضایی در مورد ادعاهای جرایم جنگی در افغانستان داده تا در مورد جنایت‌های جنگی و جنایت‌های بشری را از سال ۲۰۰۳ به این‌سو در افغانستان تحقیق کند.
او بیش‌تر به تحقیق جرایم پس از سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان تاکید می‌کند و اکنون منتظر است تا دادگاه که در شهر هاگ هالند است برایش اجازۀ حقیق بدهد.
به گفتۀ فاتو ینسودا، با توجه به موجودیت چندین دهه جنگ در افغانستان، تمام معیارها مهیا است تا یک تحقیق قانونی در این زمینه صورت گیرد.
او پیش از این در گزارشی گفته‌است که امکان دارد نیروهای امریکایی و کارکنان ادارۀ استخبارات مرکزی امریکا در سال‌های ۲۰۰۳ – ۴ مرتکب جنایت‌های جنگی در افغانستان شده باشند.
این دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی جرایم می‌گوید در صورت پذیرفته‌شدن درخواستش، تحقیقاتی را در زمینۀ جنایت‌های جنگی توسط همه طرف‌های درگیر در نبردهای مسلحانه به گونۀ مستقل، هدف‌مند و بی‌طرف انجام خواهد داد.
او هدف از این کار را به دست آوردن اطمینان مبنی بر این‌که کسانی که مسؤول انجام جرایم هستند، پاسخ دهند و برای کسانی که قربانی جنایت‌ها گردیده‌اند عدالت برقرار گردد.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این تصمیم استقبال می‌کند و آن را گامی برای پاسخ‌گویی و پایان فرهنگ معافیت می‌داند.

مشاهده در منبع اصلی