اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

حکمتیار طرحی را برای شفافیت انتخابات به کمیسیون انتخابات سپرد

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی طرحی را برای تامین شفافیت در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرد.
آقای حکمتیار، روز شبنه طرح خویش را برای تامین شفافیت انتخابات پیشرو در کنفرانس خبری مشترک با رئیس و مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، ارائه کرد.
او گفت، برای جلوگیری از تقلب، تضمین شفافیت و قابل پذیرش بودن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی برای همه، باید احزاب و جریان‌های سیاسی در تمام پروسۀ انتخابات "از آغاز تا ختم" حق نظارت کامل و دقیق را داشته باشند.
آقای حکمتیار افزود"در هر حوزۀ انتخاباتی نمایندگان ناظر آنان(احزاب سیاسی) موجود باشند، در مورد فهرست واجدین شرایط رای دهی، توافق آنان به دست آید، آرا در حضور آنان شمارش شود، نتایج در اوراق امضا شدۀ آنان به مرکز انتقال داده شود".
رهبر حزب اسلامی، تأکید روزید که نباید هیچ فرد واجد شرایط رأی دهی در مناطق ناامن و یا مهاجرین از حق رأی دهی محروم شوند.
بربنیاد طرحی که آقای حکمتیار ارائه کرد باید تمام احزاب سیاسی مکلف شوند که در فهرست نامزدان حزب خویش برای ولسی جرگه، اسامی تعداد مشخصی از زنان را جا دهند.
آقای حکمتیار، گفت اینکه باشنده یک محل، نماینده خویش را از محل دیگر انتخاب کنند، قابل قبول نیست.
او، در بخشی از سخنانش گفت برخی از گروه‌ها و افراد با "اظهارات چالش‌زا و خواست‌های غیرمعقول" خواستار به تعویق افتیدن انتخابات اند.
آقای حکمتیار تأکید کرد که برای حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات بدیل مناسب و طرح همه پذیر، وجود ندارد و باید انتخابات در حضور همین حکومت و کمیسیون برگزار شود.
در همین حال، نجیب الله احمدزی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در کنفرانس مشترک با آقای حکمتیار، از تمام گروه‌ها و احزاب سیاسی خواست تا طرح خویش را به گونۀ کتبی، رسمأ به این کمیسیون تحویل دهند.
آقای احمدزی، افزود که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، افراد بی‌طرف اند و برای جلب اعتماد مردم تلاش می‌ورزند.
تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ خورشیدی تعیین شده است.

مشاهده در منبع اصلی