اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

بودجه سال 97 در کابینه تایید شد

بودجه‌ سال 1397 با سقف بیش از 5.1 میلیارد دالر در کابینه حکومت وحدت ملی تایید شد.

اکليل حکيمی وزير ماليه در جلسه روز پنجشنبه 11 عقرب 96 کابینه حکومت به ریاست رییس جمهور با ارایه طرح بودجه سال 97 گفت: از حدود 5.1 میلیارد دالر بودجه‌ی سال 97 بیشتر از 3.8 میلیارد دالر آن بودجه‌ عادی و حدود 1.3 میلیارد دالر آن بودجه‌ توسعه‌ ای است.

از مجموع بودجه‌ی مالی، بیش از 2.3 میلیارد دالر آن از منابع داخلی و مبلغ 2.7 میلیارد دالر نیز از کمک‌های خارجی تامین خواهد شد.

گفتنی است که بودجه‌ عادی بیشتر برای پرداخت حقوق و فعالیت روزمره‌ وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و بودجه‌ توسعه‌ ای نیز برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ ای هزینه می‌شود.

بودجه‌ سال 97 بیش از 109 میلیون دالر کسری دارد که براساس اعلام دولت از طریق قرضه تمویل خواهد شد.

طرح پیشنهادی بودجه پس از تایید کابینه، نخست به مجلس سنا و بعدا به مجلس نمایندگان فرستاده می‌شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی