اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

افغانستان کشور وابسطه و شکننده

کابینه افغانستان بودجه سال 1397 را تایید کرد.

افغانستان کشوری با اقتصاد ورشکسته، بجایای اینکه رو به توسعه باشد، رو به عقب گرایی است. بودجه عادی و بودجه توسعه آن یک میلیارد دالر از سال گذشته کمتر شده.
بودجه سال 1397 پنج میلیارد دالر (5.1 ) است. 2.3 میلیارد آن از عایدات داخلی و 2.7 میلیارد دالر آن از کمک های خارجی تمویل می شود. به این ترتیب بیش از نصف بودجه کشور را خارجی ها می دهند.

اگر شرایط سیاسی یا مالی یک کشور دهنده تغییر کند و کمک خود را قطع کند، چه می شود؟ چگونه معاش کارکنان دولت، مهمانی های گزاف و مزد سرسام آور لشکر مشاورین ارگ، پروژه های اقتصادی پیش برده خواهد شد؟

از اینجا است که گفته می شود افغانستان مستقل نیست کشور وابسطه است. یک لحظه تصور کنید که اگر ترامپ وعده های انتخاباتی خود را عملی می کرد و کمک های امریکا به افغانستان را قطع یا کاهش می داد چه می شد؟

از همین حالا بودجه 1397 نسبت به سال قبل یک میلیارد کمتر است یعنی کمک های خارجی تقلیل یافته است. در پهلوی بودجه 5 میلیاردی دولت، بیش از 5 میلیارد دالر (معادل کل بودجه دولت) مصارف ارتش و پولیس افغانستان را ناتو و امریکا پرداخت می کند. افغانستان نه تنها کشور وابسطه است بلکه کشور شکننده نیز می باشد.

پاکزاد

مشاهده در منبع اصلی