اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

ادامه درگیری مرگبارومیان گروهی طالبان برسرتقسیم زمین های دولتی درزابل

شهرقلات 13 عقرب باختر
درگیری میان گروهی طالبان برسرتقسیم زمین های دولتی درولایت زابل سه کشته درپی داشت.
این درگیری ناوقت روزجمعه درولسوالی میزان هنگامی آغازشد که دوفرمانده محلی گروه طالبان برسرچگونگی تقسیم زمین های دولتی میان ، به درگیری پرداختند.
یک منبع امنیتی درولایت زابل به آژانس باخترگفت که دراین درگیری ها تاکنون سه طالب مسلح کشته شدند و چهار طالب  دیگر شان زخم برداشتند.
اوگفت جایداد هایی که این فرماندهان طالبان برسر غصب شان درگیرشدند ، دولتی است.
حدود دوماه پیش نیز همین دوفرمانده برسرتقسیم زمین های بیت المال به جان یک دیگر افتادند ؛ نبردی که حدود  پنج کشته وشش زخمی درپی داشت.
گروه طالبان بارها در گوشه و کنار کشور برسر تقسیم ملکیت های دولتی و پول های جمع آوری کرده ازمردم باهم درگیر شده اند ؛ رویداد هایی که تاکنون صدها کشته وزخمی  در میان طالبلن درپی داشته است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی