اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

برداشت: جهاد طالبان و شمشیر طالبان (عکس)

میراثی را که گلاب منگل وزیر پیشین اقوام و قبایل در توافقنامه خود با نمایندگان طالبان دهانه غوری ولایت بغلان در میزان 1394 به جا گذاشت: جهاد طالبان و شمشیر طالباناندیشمند

مشاهده در منبع اصلی