اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 29 دلو , 1396

وقوع آتش سوزی در مرکز شهر کابل!

کابل 13 عقرب باختر
در آتش سوزی که صبح امروز در ساحهء حوزه اول امنیتی پولیس رخ داد ، مالکان بیش از15 دکان رخت فروشی خساره مند گردیده اند .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این رویداد که تاکنون علت آن معلوم نیست ساعت 7:30 بامداد به وقوع پیوست، به گفته شاهدان عینی، این رویداد خسارۀ جانی در پی نداشت اما مالکان بیش از 15 دکان رخت و لباس فروشی خساره مند  شده اند.
درهمین حال تلاش ها به خاطر خاموش ساختن آتش از سوی نیروی اطفائیه جریان دارد.
علت دقیق و میزان خساره این رویداد تاکنون معلوم نیست اما گروه  بررسی حوزه اول امنیتی پولیس  گفته اند که به زودی علت دقیق این رویداد معلوم خواهد شد . نثار " ایثار"

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی