اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

بهره برداری یک کانال آبرسانی در ولایت لوگر

یک کانال آبرسانی به ارزش نزدیک به هژده میلیون افغانی در قریه سرخ آباد ولسوالی محمدآغه لوگر افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
انجنیر محمد دین مومند رییس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت لوگر گفت که این کانال به طول بیش از دوهزار و ششصد متر از سوی برنامه (کلب) در شش ماه ساخته شد که دارای دو دروازه بزرگ، پنجاه و هفت دروازه کوچک و شش پلچک می باشد.
قمرالدین شکیب معاون والی لوگر گفت که با ساخت این کانال از ضایعات آب جلوگیری می شود و از باشندگان آن ولسوالی خواست که در حفظ و مراقبت آن تلاش جدی نمایند.
قابل ذکر است که با تکمیل این کانال آبرسانی، یکصد و شصت و شش هکتار زمین زراعتی در این ولایت آبیاری می شود.

مشاهده در منبع اصلی