اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

درخواست سارنوال محکمه بین المللی جرایم برای آغاز تحقیق در مورد جرایم جنگی در افغانستان

سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم از قاضیان این محکمه خواسته تا مجوز لازم را برای بررسی ادعاهای جرایم جنگی در افغانستان صادر کنند.

مشاهده در منبع اصلی