اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

دو شرکت مخابراتی، تلگرام و واتس‌اپ را بستند

مشاهده در منبع اصلی