اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

غربال زدنِ باد؛ تلاش برای تقسیم یک زبان

مشاهده در منبع اصلی