اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

مزدوری برای بیگانه ها از افغانستان ویرانه ساخت

در حال حاضر ملت به خوبی درک می کنند که رهبران ما با هر کاری که انجام می دهند برای منافع شخصی خود کار می کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، محمدآصف صدیقی معاون مجلس سنا در برنامه «محور» گفت: متاسفانه رهبران کشور ما در طول تاریخ این صداقت را نداشتند که در حکومت اختلاف ها کنار بگذارند و به نفع مردم کار کنند. این روند در طول تاریخ تکرار شده است و پیوسته تکرار می شود. حتی زمانی که با اتحاد مردم افغانستان اتحاد جماهیر شوروی در اینجا شکست می خورد رهبران جهادی ما بین خود نمی نشینند. به جای اینکه آنها بین خود اختلاف را کنار بگذارند و برای وطن کار کنند بیگانه پرستی کرده و هر کدام برای یک کشور خارجی کار می کردند و این روند شوم همچنان ادامه دارد و مزدوری برای کشورهای بیگانه از افغانستان ویرانه ای ساخته است که مردم در زیر آوار آن مانده اند.

وی افزود: تازمانی که سران کشور، افغانستان را متعلق به خود ندانند و بدان وابستگی نداشته باشند، تمام اقوام را قوم خود ندانند و مردم را ملت خود ندانند نه هیچ کدام از این اختلافات حل می شود و نه بهبودی در اوضاع کشور پدید می آید. در حال حاضر ملت به خوبی درک می کنند که رهبران ما با هر کاری که انجام می دهند برای منافع شخصی خود کار می کنند. حضور عبدالله در کنار عطامحمدنور و حضور وزیر خارجه در کنار رییس جمهور در آمریکا و همه و همه برای منفعت شخصی می باشد و نه مردم و ملت.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی