اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

جنگ و صلح در برابر منافع خارجی ها جایگاهی ندارد

نشست وزرای دفاع کشورهای ناتو به پایان رسید، کشورهای عضو این پیمان نظامی چند هزار نیرو به افغانستان می فرستد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، توریالی غیاثی، آگاه مسایل سیاسی، در برنامه «نگرش»معتقد است، منافع ما در اینگونه نشست ها در نظر گرفته نمی شود و افزود: متاسفانه وضعیت منطقه هم در این سال ها به طرف آشفتگی روان است. برای مقابله کردن با این آشفتگی یک سلسله مسایل مربوط به خودمان می شود که ما هم نتوانستیم به عنوان دولت داران این کشور، یک سیاست و یک استراتژی درستی را در راستای جنگ و صلح با تعاملات بین المللی و منطقه ای بعد از سال 2001 تنظیم کنیم.

وی افزود: این بسیار روشن است که ما همه چیز را به دست دوستان بین المللی خود سپرده ایم. در حالیکه آنها طبق برنامه های خود پیش می روند و در این میان نفع افغانستان و جنگ و صلح افغانستان در برابر منافع شان جایگاه و ارزشی ندارد. نشست هایی چنینی نیز تا آنجا برای ما می تواند مفید باشد که ما بتوانیم با چنگ و دندان از منافع خود دفاع کنیم که دولتمردان ما چنین توانایی را ندارند وگرنه کشورهای بزرگی مانند آمریکا هرگز به فکر منافع ما نخواهند بود.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی