اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

گلیم تفکر طالب پرور از افغانستان باید جمع شود

در پیوند به حمله تروریستی چهارشنبه کابل، امنیت ملی عاملان این حمله را شبکه حقانی و آی اس ای دانست و حکومت حکم اعدام یازده تن از این شبکه حقانی را صادر کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، مسعودترشتوال، سخنگوی حزب جبهه ملی نوین افغانستان، در برنامه «بازنگاه» در خصوص اینکه چرا حکومت نمی تواند امنیت مردم را تامین کند، گفت: سه مشکل در اینجا به نظر بسیار جدی می آید، مشکل اول این است که ما تناقض در گفتار را تفکر می بینیم. مشکل ما با افراد نیست. مشکل ما با تفکر حاکم، با تفکر مریض و با تفکر تروریزم پرور است. نکته اصلی اینجا است که وقتی مانمی توانیم تنها یک پایتخت را تامین امنیت کنیم، دستگاه اطلاعاتی و استخباراتی و توانایی کشف یک چنین حمله را با این گستردگی در پایتخت و دویست سیصدمتری خودش نداشته باشد مشخص است که واقعا وطن وارد یک بحران بسیار جدی و به تمام معنا شده است و تامین امنیت بیش از این حد وجود ندارد.

وی افزود: ما حکومتی داریم که جمع زیادی از آنها آگاهانه یاناآگاهانه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، وابسته به سفارت خانه های خارجی، هستند، اعاشه و اباطه آنها از همانجا تامین می شود و اینها توانایی تصمیم گیری را در قبال قضایای افغانستان ندارند. این یک چالش است. چالش دوم این است که این تقبیح کردن ها مشکل را حل نمی کند اما گلیم تفکر طالب پرور و تروریست پرور باید جمع شود.

کد(30)

مشاهده در منبع اصلی