اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

خارجی ها برای منافع خود به افغانستان کمک می کنند

ادامه حضور و حمایت کشورهای کمک کننده، برای این نیست که اشرف غنی و عبدالله مسوولیت هایشان را خوب پیش برده اند. بلکه این است که آنها برای حفظ منافع خود ناچار هستند که به این کمک ها ادامه دهند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،بشیر بیژن، معاون نهاد خدمتگزاران کابل در برنامه «فراخبر» گفت: امروز مردم افغانستان اعتقاد کامل پیدا کرده اند که بحث مبارزه با فساد حکومت، شعاری عوام فریبانه بوده است و عملکرد آنها و علایق شان نشان می دهد که به هیچ کدام از وعده هایی که به مرد سپرده بودند، صادق نبوده اند.

وی، افزود: ما کوچکترین اراده صادقانه را از حکومت داران نمی بینیم. حداقل بیشتر از دو سال از حکومتی که از عمر این حکومت غیرقانونی سپری می شود میزان مشکلات در تمامی ساحات زندگی ما افزایش پیدا کرده است و هیچ موردی نیست که کاهش را نشان بدهد.

بیژن، در این خصوص که چرا کشورهای کمک کننده با وجود عدم صداقت حکومت در رفع فساد، همچنان به کمک های خود ادامه می دهند، در حالیکه ادامه کمک هایشان را مشروط به مبارزه با فساد گذاشته اند، بیان داشت: یکی از دلایل به اهداف استراتژیکی که قدرت ها و کشورها و نهادهای مشخص دنبال می کنند، برمی گردد. آنها این پیش شرط را گذاشته اند اما این شرط نمایشی است و برای آنها فقط هدف خودشان اهمیت دارد. مورد دیگر، تهدیدهایی است ک نه تنها برای مردم افغانستان وجود دارد، بلکه برای جهانیان نیز وجود دارد. کشورهای جهان در یک ناگزیری قرار دارند که نمی توانند موقعیت شان را ترک کنند. ادامه حضور و حمایت آنها برای این نیست که اشرف غنی و عبدالله مسوولیت هایشان را خوب پیش برده اند. بلکه این است که آنها برای حفظ منافع خود ناچار هستند که به این کمک ها ادامه دهند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی