اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 3 قوس , 1396

رئیس اجراییه: تفرقه افگنی فرصت برای دشمنان افغانستان است

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی