اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 قوس , 1396

پاکستان هنوز هم از مخالفان مسلح دولت افغانستان حمایت میکند

(Visited 3 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی