اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 31 جوزا , 1397

پاکستان هنوز هم از مخالفان مسلح دولت افغانستان حمایت میکند

مشاهده در منبع اصلی