اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

کابینه بودجه سال ۱۳۹۷ را تایید کرد

کابینه کشور پس از بحث‌ها بودجه ملی سال مالی 1397 را در اصول تایید کرد.

مشاهده در منبع اصلی