اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 قوس , 1396

کابینه بودجه سال ۱۳۹۷ را تایید کرد

کابینه کشور پس از بحث‌ها بودجه ملی سال مالی 1397 را در اصول تایید کرد.

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی