اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

طالبان میگویند: «150 هزار امریکایی نتوانستند ما را مغلوب کنند»

سونی انگیل راسموسین و عزیز احمد تسل در مطلب منتشره در روزنامه The Guardian، چاپ انگلستان می نویسند، مصاحبه های نادر با افراد مسلح جنبش فعال که تحت ضربات اوباما و در برابر استراتیژی کنونی ترامپ که متوجه آنست، تا «تروریستان را بکشد»، تاب آورده، روشنی می اندازند.

مشاهده در منبع اصلی