اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

حضور نیروهای خارجی عامل بی ثباتی در افغانستان است

مشاهده در منبع اصلی