اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

لباس انتحاری بر قامت کودکان

درحالیکه ارگ ریاست جمهوری، نهادهای مدنی، وزارت داخله، وزارت معارف و وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین هیچ وقعی به وضعیت رقت بار و سرنوشت نگران کننده ی کودکان کار، کودکان سرک ها، کودکان بی سرپرست، کودکان رها شده، کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان گرسنه نمی نهد و توجهی نمی کند؛ پروژه ی شوم طالبان در دست اجرا است!

بنیادگرایان افراطی، تروریست پروران همسایه و فرصت طلبان داخلی براستی و به درستی دریافته اند که هیچ یک از گروه های دیگر نمی تواند همچون کودکان آنان را به اهداف و مقاصد شوم شان برساند و سرمایه گذاری های بلندمدت و همه جانبه ای روی کودکان معلوم الحال افغانستانی روی دست گرفته اند.

از یکسو، وضعیت بغرنج گرسنگی و بی جا شدگی کودکان، آنان را مستعد بزهکاری و تن دادن به هر پیشامدی می نماید و از سوی دیگر بازماندگی از تحصیل و نومیدی از حکومت، زمینه ساز شستشوی مغزی آنان توسط طالبان می گردد و در نتیجه شاهد تروریست های کودک و کودکان تروریست خواهیم بود.

تلاش بی وقفه ی بنیادگرایان افراطی و سودجویان فرصت طلبی که لباس انتحاری بر تن و قامت نحیف کودکان را در بدل پول ناچیز و وعده های پوچ دیگر، عین نیل به مقصود و پروژه ای تضمین شده می دانند؛ کار را به جایی رسانده که اخبار متعددی از کودکان گمراه شده و به تبع آن از دست رفته و کشته شده می شنویم.

خبر اخیر تیراندازی دو دانش آموز یک مدرسه علوم دینی بر سربازان پولیس در هرات و بازداشت چهار دانش آموز دیگر با ادوات و جنگ افزارهای تروریستی مصداقی بر این مدعا است که اگر همچنان غفلت بورزیم؛ شاهد از دست رفتن معصومیت و تباهی آینده ی کودکان سرزمین مان خواهیم بود.

در همین راستا، مدارس دینی و مکتب خانه های بی نظارت همچون قارچ و علف هرز روییده در گوشه و کنار ولایات و نیز در کشورهای همسایه همچون پاکستان و عربستان، از فرصت غنیمت مشغولیت و مصروفیت مسوولان و ارگان های حکومتی به فساد و خیانت و مزدوری نهایت استفاده را برده اند و…

و شبانه روز و بی وقفه مشغول شستشوی ذهنی کودکان خردسال و پرورش کرم های بنیادگرایی افراطی در مغز آنان هستند تا از این طریق و بدون کمترین جلب توجه امنیت ملی، دست به انتحاری و انفجار و دیگر اقدامات ضد امنیتی خود بزنند.

کد (8)

مشاهده در منبع اصلی