اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

خانواده های بی بضاعت در لوگر کمک دریافت کردند

علم 12 عقرب باختر
برای شصت و پنج خانواده بی بضاعت دیروز در لوگر مساعدت صورت گرفت.
انجنیر محمد اسماعیل حمیدی رییس سره میاشت لوگر به آژانس باختر گفت که آن اداره برای هر خانواده به ارزش دوازده هزار افغانی برنج، لوبیا، روغن، بوره، ترپال و کمپل توزیع کرد.
وی از ادامه این کمک ها به خانواده های بیجا شده در آن ولایت یاد آور شد.

مشاهده در منبع اصلی