اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

کابینه افغانستان بودجه سال ۱۳۹۷ را تایید کرد

کابینه افغانستان بودجه سال ۱۳۹۷ را که سقف آن بیش از ۵.۱ میلیارد دلار است، تایید کرد.
از حدود ۵.۱ میلیارد دلار بودجه سال ۱۳۹۷ بیشتر از ۳.۸ میلیارد دلار آن بودجه عادی و حدود ۱.۳ میلیارد دلار آن بودجه توسعه‌ای است.بودجه عادی افغانستان بیشتر برای پرداخت حقوق و فعالیت روزمره وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مستقل دولتی مصرف می‌شود و بودجه توسعه‌ای این کشور نیز برای اجرا برنامه‌ای توسعه‌ای هزینه می‌شود.
از مجموع بودجه ملی سال ۱۳۹۷ افغانستان بیش از ۲.۳ میلیارد دلار آن از منابع داخلی و مبلغ ۲.۷ میلیارد دلار نیز از کمک‌های خارجی تأمین خواهد شد.بودجه سال ۱۳۹۷افغانستان بیش از ۱۰۹ میلیون دلار کسر بودجه دارد که براساس اعلام دولت افغانستان از طریق قرضه تمویل خواهد شد.سال گذشته کسر بودجه افغانستان حدود ۳۱۵ میلیون دلار پیش بینی شده بود.سال مالی در افغانستان از آغاز ماه جدی (دی) شروع می‌شود. براساس گزارشهای نهادهای ناظر بر روند مصرف بودجه افغانستان وزارت خانه‌های این کشور موفق نشده حدود ۵۰ درصد از بودجه سال گذشته خود را مصرف کنند.این روند باعث می‌شود که کسر بودجه نیز فشار لازم را بر دولت افغانستان وارد نکند.بودجه سال گذشته افغانستان حدود ۶.۶ میلیارد دلار بود که حدود ۴.۱ میلیارد دلار بودجه عادی و حدود ۲.۵ میلیارد دلار بودجه توسعه‌ای این کشور بود.بودجه سال جاری افغانستان بیش از یک میلیارد دلار نسبت به بودجه سال گذشته کمتر است.به اساس قانون اساسی افغانستان، طرح پیشنهادی بودجه پس از تایید کابینه، نخست به مجلس سنای این کشور و بعدا به مجلس نمایندگان آن فرستاده می‌شود.

مشاهده در منبع اصلی