اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

احتمال بازگشایی دفتر نمایندگی ویژه امریکا در افغانستان و پاکستان به سرپرستی زلمی خلیلزاد

مشاهده در منبع اصلی