اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 جوزا , 1397

حکومت طالبانی جنگ افغانستان را مدیریت می کند

افراد طالبان در رده های رهبری حکومت افغانستان افرادی در بالای بلندترین نقاط کلیدی رهبری جابجا شدند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی در برنامه «گفتمان» معتقد است حکومت کنونی ما حکومت طالبانی است و افزود: از ابتدای شکل گیری وضعیت سیاسی افغانستان، سازمان های استخباراتی منطقه و سازمان های استخباراتی که طالبان را شکل دادند به منظور رسیدن ایجاد عمارت کبیر اسلامی به آسیای میانه، توسط مجموعه انسان های این جامعه این تجاوز در مقاومت به عقب رانده شد و همان سازمان هایی که طالبان را تشکیل کرده بودند که می خواستند جانشین حکومت مجاهدین بسازند، همان سازمان ها امروز حکومت افغانستان را رهبری می کنند.

وی افزود: افراد طالبان در رده های رهبری حکومت افغانستان افرادی در بالای بلندترین نقاط کلیدی رهبری جابجا شدند. اینها انتقام شکست طالبان را، انتقام دوران مقاومت را، انتقام شکست پاکستان را و سیاست های انگلیس و عربستان سعودی را از ملت و مردم شمال می گیرند و این مهره ها آمده اند جابجا شده اند. مهره هایی که اصلا نبوده اند و حامی طالبان بوده اند. اقتدار امنیتی ما را رهبری می کنند. اینها وظیفه شان همین است. بنابراین در جنایت میرزااولنگ هم حکومت شریک است. همین حکومت طالبانی است که جنگ را مدیریت می کند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی