اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

اندام زیبا و سلامتی؛ دغدغۀ بانوی هفتاد سالۀ که ورزش می‏‎کند

پروین صوفی، بانوی هفتاد سالۀ که مسؤول یک باشگاه ورزشی است می گوید که ورزش سبب شده تا جوان تر به نظر برسد و تندرست بماند.

مشاهده در منبع اصلی