اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

اندام زیبا و سلامتی؛ دغدغۀ بانوی هفتاد سالۀ که ورزش می‏‎کند

پروین صوفی، بانوی هفتاد سالۀ که مسؤول یک باشگاه ورزشی است می گوید که ورزش سبب شده تا جوان تر به نظر برسد و تندرست بماند.

مشاهده در منبع اصلی