اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

انتقال تروریستها از سوریه به افغانستان

مشاهده در منبع اصلی