اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

انتقال تروریستها از سوریه به افغانستان

مشاهده در منبع اصلی