اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

جلسه کابینه، طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ را در پرنسیپ مورد تایید قرار داد

جلسه کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ دایر گردید. طبق اجندا، وزیر مالیه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ را به جلسه ارائه نموده، خاطرنشان کرد که بودجۀ عادی و انکشافی برای اولین بار یکجا و به شکل واحد و به اساس تصنیف اقتصادی، وظایف و تقسیمات ولایتی […]

مشاهده در منبع اصلی