اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

شورای عالی کاهش فقر به ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسۀ شورای عالی کاهش فقر، عرضۀ خدمات و مشارکت شهروندی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور بحث روی بررسی وضعیت فقر و چگونگی کاهش آن در کشور، برگزار گردید. در این جلسه که قبل از ظهر امروز در ارگ دایر شد، ابتدا رئیس جمهور گفت که هدف اصلی این شورا، […]

مشاهده در منبع اصلی