اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 حوت , 1396

رئیس جمهور غنی: اگر جوانان ما بحیث یک نسل کار کنند، مشکلات چهل سال گذشته، مطمئناً حل می گردد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، الهام عمر هوتکی را طی مراسم رسمی به حیث رئیس عمومی ادارۀ تدارکات ملی معرفی کرد. در مراسمی که به همین مناسبت بعد از ظهر امروز در ارگ برگزار گردید، نخست فرمان رئیس جمهور کشور در مورد ارتقای بست ریاست عمومی ادارۀ تدارکات ملی از مافوق رتبه به […]

(Visited 8 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی