اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

دیدار سرور دانش با رییس جدید سازمان بین المللی یونسکو + تصاویر

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی با اودری ازولی، که هفته آینده پس از تایید کنفرانس عمومی یونسکو مسؤلیت مدیریت عمومی این نهاد بین…

مشاهده در منبع اصلی