اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

مراقبت از مجروحین چاریکار در یکی از شفاخانه های کابل

مشاهده در منبع اصلی