اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 جوزا , 1397

اداره اترا با ارسال مکتوب به شرکت های فراهم کننده خدمات انترنتی خواستار بندکردن واتساپ و تلگرام شد

مشاهده در منبع اصلی