اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

سفارت امریکا صدور ویزه برای نماینده گان ولسی جرگه را برای همیشه متوقف کرد

سفارت امریکا در کابل، صدور ویزه برای نماینده گان ولسی جرگه را برای همیشه متوقف کرد.

مشاهده در منبع اصلی