اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

کشته شدن هشت طالب مسلح در حمله نظامیان درهلمند

شهرلشکرگاه 11 عقرب باختر
هشت طالب مسلح درحمله نظامیان درولایت هلمند شب گذشته کشته شدند.
یک فرمانده ارشد اردوی ملی درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که دراین حمله هشت طالب مسلح کشته شدند .
اوگفت که دراین رویداد مخفیگاه طالبان با همه سازوبرگ های جنگی اش ویران شده است.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درولایت هلمند ازوقوع یک رشته انفجارها جلوگیری کردند.
بامداد امروز ماموران امنیتی هفت ماین را از راه های پررفت و آمد این ولایت جنوبی کشف وخنثی کردند.
گفته می شود این ماین ها توسط طالبان مسلح کارگذاری شده بود.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی