اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

افتتاح خدمات انترنتی ” فورجی ” درهرات

شهرهرات 11 عقرب باختر
برای نخستین بار شرکت مخابراتی افغان بیسیم خدمات انترنیتی فورجی را باحضور معاون ولایت هرات افتتاح نمود.
بصیراحمد فراهی معاون شرکت افغان بیسیم عرضه خدمات انترنیتی برای شهروندان را در شرایط کنونی یک نیاز اساسی دانسته گفت: "این سیستم پیشرفته برای اولین بار درکشور  خدمات سریع فورجی را دربدل قیمیت مناسب برای مشترکین این کمپنی درجامعه عرضه نمود.
محی الدین نوری معاون والی هرات افتتاح این شبکه مخابراتی انترنیتی را به فال نیگ گرفت، استفاده و دسترسی به شبکه های مخابراتی انترنیتی را  درکاهش فساد اداری موثر دانست .
او بیان کرد: " اداره محلی هرات قاطعانه با شرکت پیشتاز وسابقه دار افغان بیسیم وسکتورهای خصوصی اعلام همکاری مینماید.
معاون ولایت هرات گفت: "استفاده خدمات انترنیتی میتواند به داده های علمی واکامیک که تاثیرات ارزنده ای را روی طرز تفکر انسان داشته باشد، موثرباشد.
نوری میزان استفاده انترنیت وتکنالوژی  را روی ظرفیت سازی بازار مناسب و ظرفیت بالقوه نیروی کار  و ایجاد سهولت مشترکین مهم تلقی کرد.
حکمت الله حبیبی رئیس مخابرات از  ارائه خدمات انترنیتی ابراز سپاس نموده گفت: "کمپنی مخابراتی افغان بیسیم از شرکت های سابقه دار با سریع ترین ارائه خدمات برای مشترکین  درهرات فعالیت دارد.
گفته میشود: " شرکت مخابراتی افغان بیسیم از پانزده سال بدینسو با عرضه خدمات معیاری درهرات فعالیت دارد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی