اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 3 قوس , 1397

پیام رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ به مناسبت روز جهانی پایان مصونیت عاملان جرم و جنایت علیه خبرنگاران

کابل باختر 11 عقرب
رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ با توجه به گزارش نهاد های حامی خبرنگاران و آموزشی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) به عنوان نهاد حامی حقوق اهل رسانه از نهادهای عدلی و قضایی کشور می طلبد که تا به مصونیت عاملان جرم و جنایت علیه خبرنگاران پایان داده شود.
این نهاددرپهلوی آنکه ازتلاش های نهاد های ذیربط دراین راستا تمجید میکند آرزو دارد دراثر پیکارشدید و بی امان آنها روز برسد طوماراین غائله برچیده شود.
به هرصورت درگزارش نهادآموزشی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل افغانستان و مکزیک خطرناکترین کشور ها برای خبرنگاران در سال 2016 میلادی بوده است .
این موضوع می رساند که تلاش ها برای پایان برای مصونیت عاملان جرم و جنایت علیه خبرنگاران تاهنوز کارساز نبوده است.
ما میدانیم که بیشترین موارد شکنجه گرفتاری و قتل خبرنگاران توسط مخالفان مسلح نظام درکشور صورت گرفته است اما نباید فراموش کرد که نهادهای دولتی نیزبه نحوۀ  دراین غائله سهیم بوده اند .
به هرصورت فرار از قانون ، زورگویی ، نقض حقوق بشر و … از مشخصه های کشور های درحال بحران است و افغانستان نیز ازجمله کشور های بحران زده محسوب میگردد .
این موضوع نباید برأت و شانه خالی کردن از مسوولیت حساب گردد .
جنگ و نا امنی عامل اساسی این بدبختی است ولی این موضوع هرگز مانع دربرابر تطبیق قانون نمی گردد.ختم/ نالان

مشاهده در منبع اصلی